***

صحبت از پژمردن يک برگ نيست ،وای!جنگل را بيابان ميکنند.

دست خون آلود را در پيش دست خلق پنهان می کنند.

صحبت از پژمردن يک برگ نيست .

فرض کن!مرگ قناری در قفس هم مرگ نيست.

فرض کن !يک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست.

فرض کن!جنگل بيابان بود از روز نخست.

در کويری سوت و کور،

در ميان مردمی با اين مصيبتها صبور،

صحبت از مرگ محبت ،مرگ عشق !

گفتگو از مرگ (( انسانيت )) است!!!!!!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
MTF

what a patience has my lord !!!!!!!!!!!!!1 If i were him

MTF

سلام ، خيلی وقته که دلم می خواد شعر بگم ، آآآآآآآه ،‌حيف که .....................................