من آموختم که...

 
 
من اموختم هر روز عزيزانم را با عاشقانه ترين کلمات بدرقه کنم چرا که ان
 
روز شايد اخرين فرصت ديدار ما باشد
 
love.jpg
من اموختم که پول پست ترين وسيله براي برتري است
 
money.jpg
من اموختم که هر زمان که با دلي گشاده به سوي چيزي مي شتابم غالبا در انجامش به پيروزي ميرسم
 
success.jpg
 
من اموختم هر اتفاقي جاري شود حتي اگر امروز روز تلخ باشد زندگي جريان خواهد داشت و فردايي بهتر را به ارمغان خواهد اورد
 
life.jpg
 
من اموختم حق دارم عصباني و خشمگين باشم ولي حق ندارم خشن و بي رحم باشم
 
nervous.jpg

من اموختم که مشاجره دو انسان نمي تواند دليلي بر بي علاقگي شان باشد همانطور که سکوتشان نمي تواند دليلي بر دوستي و تفاهم باشد

 

tow.jpg
/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد

بگذار تا شيطنت عشق چشمان تو را به عرياني خويش بگشايد ؛ هر چند معنايش جز رنج و پريشاني نباشد ؛ اما ٬ كوري را هرگز به خاطر آرامش تحمل مكن ( دكتر علي شريعتي ).... يا علی