دلم برات تنگ شده

وقتی که دلم برات تنگ میشه

 میرم پشت ابرها زارزار گریه میکنم

پس یادت باشه هروقت بارون دیدی بدون که

دلم برات تنگ شده!!!

Rain.jpg

/ 3 نظر / 8 بازدید
عليرضا

پل هميشه رسيدن نيست گاهي شکستن است. پرواز هميشه فراز نيست گاهي فرود است. خورشيد هميشه نور نيست گاهي کسوف است. سکوت هميشه رضايت نيست گاهي بغض است. دوست داشتن هميشه فدا شدن نيست گاهي خودخواهي است

عليرضا

هميشه براي کسي بخند که ميدوني به خاطر تو شاد ميشه... واسه کسي گريه کن که ميدوني وقتي غصه داري و اشک ميريزي برات اشک ميريزه... براي کسي غمگين باش که در غمت شريکه... عاشقه کسي باش که دوستت بداره

سيد محمد

salam khobi ziba bood mishe to del tangi kami ba khaterate khob sar kard va talash kard ke be taraf resid bybye