سلام
 
کسی که نمی داند و نمی داند که نمی داند،یک نادان است ،از او اجتناب کنید
 
کسی که نمی داند و می داند که نمی داند،یک دانش آموز است،به او بیاموزید
 
کسی که می داند و نمی داند که می داند ،در خواب است او را بیدار کنید
 
کسی که می داند و می داند که می داند ،فرزانه است از او پیروی کنید.                     
                                                            
 یک ضرب المثل آسیایی
 
/ 1 نظر / 15 بازدید
کاوه قاسمی

كاش مي شد بي تفاوت بود كاش مي شد قلب رسوا را از طپشهاي جنون آسا ملامت كرد كاش مي شد از خطاهاي دل نادان، روزي احساس ندامت كرد كاش مي شد پاك كرد از سينه يادش را عشق او را دست طوفان داد خاطراتش را به نسيان داد كاش مي شد بشكنم عهد محبت را تا بسوزانم دلش يار دگر گيرم پر گشايم چون پرستوها جا به دامان سحر گيرم كاش مي شد عشق او در سينة من گم كاش او هم بود مانند همه مردم