به آسانی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی میشه در قلب او جایی پيدا کرد. به راحتی میشه در مورد اشتباهات ديگران قضاوت کرد ولی به سختی ميشه اشتباهات خود را پيدا کرد. به راحتی ميشه بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی ميشه زبان را کنترل کرد. به راحتی ميشه کسی را که دوستش داريم از خود برنجانيم ولی به سختی ميشه اين رنجش را جبران کنيم. به راحتی ميشه کسی را بخشيد ولی به سختی ميشه از کسی تقاضای بخشش کرد. به راحتی ميشه قانون را تصويب کرد ولی به سختی ميشه به آنها عمل کرد. به راحتی ميشه به روياها فکر کرد ولی به سختی ميشه برای بدست آوردن يک رويا جنگيد. به راحتی ميشه هر روز از زندگی لذت برد ولی به سختی ميشه به زندگی ارزش واقعی داد. به راحتی ميشه به کسی قول داد ولی به سختی ميشه به آن قول عمل کرد. به راحتی ميشه دوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی ميشه آنرا نشان داد به راحتی ميشه اشتباه کرد ولی به سختی ميشه از آن اشتباه درس گرفت. به راحتی ميشه گرفت وی به سختی ميشه بخشش کرد. به راحتی ميشه یک دوستی را با حرف حفظ کرد ولی به سختی ميشه به آن معنا بخشيد. و در آخر: به راحتی ميشه اين متن را خوند ولی به سختی ميشه به آن عمل کرد

/ 4 نظر / 10 بازدید
hamideh

همه شون شايد يه قانون تعاملات اجتماعی باشن.(قانون آدميت)قبول داری؟

hamoon

پيغام رو خواندم و لذت بردم اميدوارم هميشه سلامت باشی در کنار مهدی جان از زندگی لذت ببری من فکر ميکنم تعدد روح در جهان محدود و بهشت و جهنم همين دنيای ماست و فقط انسانها چندين بار به دنيا می آيند و تقاص گناهان خود را در روح ديگری ميدهند يعنی همان سنخيت وگرنه از ذهن کوچک من عدالت الهی چگونه برای کودکی که فلج به دنيا مياد معنا ميشود ممنون از متنهای خوبت به مهدی جان هم سلام به رسون خداحافظ

علی

سلام خیلی قشنگ و واقعی بود حیف که خیلی زود به فراموشی می سپاریمشون هی افسوس

علی

دقيقا همين طوره قول دادن راحته ولی به قول عمل کردن سخته و خلاصه اينکه حرف زدن راحته ادم ميتونه در مورد همه چی حرف بزنه ولی عمل به اون همت و اراده ميخواد و دريغ !