***(عشقم حافظ)

ای صبا نکهتی از خاک ره يار بيار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

نکته روح فزا از دهن دوست بگو

نامه خوش خبر از عالم اسرار بيار

تا معطر کنم از لطف نسيم تو مشام

شمه ای از نفحات نفس يار بيار

به وفای تو که خاک ره آن يار عزيز

بی غباری که پديد آيد از اغيار بيار

گردی از رهگذر دوست بکوری رقيب

بهر آسايش اين ديده خونبار بيار

خامی و ساده دلی شيوه جانبازان نيست

خبری از بر آن دلبر عيار بيار

شکر آنرا که تو درعشرتی ای مرغ چمن

به اسيران قفس مژده گلزار بيار

کام جان تلخ شد از صبر که کردم بيدوست

عشو ه ای زان لب شيرين شکر بار بيار

روزگاريست که دل چهره مقصود نديد

ساقيا آن قدح آينه کردار بيار

دلق حافظ به چه ارزدبه می اش رنگين کن

وآنگهش مست و خراب از سر بازار بيار

/ 0 نظر / 4 بازدید