شعر منتخب ۲۰۰۵ از کودکی آفريقايی

This poem was nominated for the best poem of 2005,

written by an African child

49.gif

African-child.jpg

When I born, I black

 When I grow up, I black

 When I go in sun, I black

& When I scared, I black

When I sick, I black 

when I die, I still back  &

you white people

When u born, u pink

When u grow up, u white

When u go in sun, u red

When u cold, u blue

When u scared, u yellow

 When u sick, u green &

when u die, u gray &

!! u calling me colored

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
مهران

سنگ آهم را ...نگاهم را...فركوبم به در..يكبار ديگر....كعبه را پيچيده ام در مخمل سبز خيالت بار ديگر....اي بسيط آسمان ..اي بلنداي زمان....با تو من بشناخته ام....معناي هستي و صفا را...مشق هر شب ميكنم ...نام تو را پروردگارا... به روزم........چشم به راهت.......

مهران

سلام دريا...چه زبا بود....شعر خيلی زببايی بود......

نيلوفر ايرانی

سلام دريايی خانومی آخه تو هيچ وقت نيستی که !!!!! گلم من دوست دارم .به يادتم هستم .گفتم شايد تو ديگه نيلوفر رو دوست نداری ! راستی دريايی اين شعر چقدر قشنگ بود ! کاش واقعا اين همه تبعيض توی دنيا وجود نداشت .ولی از هر طرف نگاهش کنی ميبينی بهترينای دنيا فقط سهم سفيداست ! انگار اين يه قانونه ! هر چند که تاسف آوره ولی ...توی دنيای سفيدا نهادينه شده !

رهايی

سلام در یا خانوم شعر کودکانه ی زيبا و تاثر انگيزی بود توفانی باشی بدرود