سلام خدای مهربونم.

سلام خدای همزبونم.

واقعا کيه که لطف تو رو ببينه و عاشقت نشه.

کيه که اين همه خوبی تو رو ببينه و گرفتار تو نشه.

خدا جونم امروز بازهم منو شرمنده خوبيت کردی.

البته تو هميشه خوبی می کنی اما اين چشمای منه که نميبينه.

خدا جونم وقتی امروز شنيدم که متن من باعث شده که يکی از بنده هات

تو رو درک کنه واقعا شرمنده شدم.

آخه من لايق اين همه لطف تو نيستم.

من کجا و تو کجا ؟!!!!!!!

اما نه تو بهم خيلی نزديکی.

اونقدر نزديک که وقتی ميگم خدا جونم .

همون ثانيه می شنوم که ميگی جانم.

وای!!!!!!!!!!

بعضی مو قعها فکر می کنم که نبايد باهات اينطوری حرف بزنم.

اما من لذت ميبرم از اين حرف زدن.

از اينکه با خدام به زبون خودم بدون واسطه حرف بزنم.

من نماز می خونم  چون تو گفتی .

اما درکش نمی کنم.

من با همين زبون خودم باهات حرف می زنم و لذت ميبرم.

برای حرف زدن با تو، برای با تو بودن، هيچی لازم نيست جز يک دل پاک.

خدايا دلمو پاک پاک کن.

تا بيشتر درکت کنم.

خدايا بازم ممنونتم .

ممنونم که بهم لطف کردی .

اونقدر که بتونم بعضی از خوبيهاتو ببينم.

کمک کن که بيشتر ببينم.

کمک کن که خوب بمونم.

هر روز بهتر بشم.

از ديشب دلم خواست که خوب بشم .

آدم بشم .

تو کمکم کن .

تو اين دنيا آدم بودن و آدم موندن خيلی سخته.

تو کمک کن که جز تو کسی رو نداريم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
Ala

it`s very nice good luck to you