پیرایشگری خصوصی

پیرایشگری خصوصی

دستورالعملی برای پاکی نفس از محدث قمی

بدان که لازم است از برای پاکی نفس از اوصاف رذیله و آرایش کردن آن به صفات جمیله چند امر:

1- پیوسته مواظبت کنی بر اعمالی که از آثار صفات حسنه است و خواهی نخواهی نفس را بر افعالی بدارد که مقتضای صفتی است که طالب تحصیل آن است یا در صدد بقا و محافظت آن.

2- پیوسته مراقب اقوال و متوجه اعمال و افعال خود باشد. هر عملی که می خواهد انجام دهد ابتدا در آن تامل کند تا خلاف مقتضای حسن از او سر نزند و در هیچ حالی از حال خود غافل نشود بلکه هر روز و شب دفتر اعمال خود را گشوده سر تا پایین مرور کند و تفحص نماید آنچه را که از او صادر شده اگر خوب کرده، حمد کند و شکر توفیق بجا آورد و اگر کار بدی کرده، توبه و انابه کند.

3- احتراز کند از آنچه باعث تحریک قوه شهویه یا غضب می شود مثلا چشم و گوش دل را باز دارد از دیدن و شنیدن و تصور کردن هر چیزی که غضب یا شهوت را به هیجان می آورد و بیشتر سعی او در حفظ دل باشد از خیال آنها.

فریب نفس را نخورد و افعال خود را حمل بر صحت نکند. در طلب عیوب خود تلاش فراوان نماید.

 به نظر دقیق در تجسس خفایای معایب خود بر آید و چون به چیزی از آنها بر خورد در ازاله آن سعی کند. بداند که هر نفسی عاشق صفات و افعال خویش است و به این جهت اعمال و افعالش در نظرش جلوه دارد و بدون تامل و باریک بینی به عیوب خود بر نمی خورد. مرگ و صعوبت عالم برزخ و مواخذه روز قیامت را تصورنما و آیات و اخبار در باب جنت و نار و احوال خائفین از اخیار را مشاهده کن و بدان که هر قدر معرفت بنده به عظمت و جلال پروردگار بیشتر و به عیوب خود بیناتر باشد، ترس او از خدا زیادتر می شود و از این جهت است که حق تعالی خوف و خشیت (خود) را نسبت به علما داده چنانچه فرموده:

«انما یخشی الله من عباده العلماء؛ از میان تمام بندگان، دانشمندانند که به مقام عالى خشیت( ترس از مسؤلیت همراه با درک عظمت مقام پروردگار) نایل مى گردند » (فاطر/28)

4- اجتناب از مصاحبت بدان و اشرار را لازم داند و دوری از هم نشینان و صاحبان اخلاق بد را واجب شمرد و در صدد آن باشد که با صاحبان اخلاق حسنه و بزرگان دین مصاحبت کند زیرا مجالست و صحبت با هر کسی مدخلیت عظیم در او دارد زیرا طبع انسان دزد است و آنچه را که مکرر از کسی دید کسب می کند.

پسر نوح با بدان بنشست                          خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند                پی نیکان گرفت و آدم شد

به علاوه هر کس مجالست با اهل معصیت کند در عذاب ایشان شریک است و به آتش ایشان بسوزد.

«ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ...؛ و به کسانى که ستم کرده‏اند دل نبندید و میل و تکیه نکنید که آتش (غضب خدا) به شما مى‏رسد» ( هود/113)

 

منبع: کتاب 50 درس اخلاقی شیخ عباس قمی؛ بااندکی تصرف.

/ 0 نظر / 12 بازدید