دوستان سلام 

 از اينکه به باغ دوستی آمديد و نظرات خود را نيز بيان نموده ايد ممنونم

     يکی از دوستان در مورد متن سفر من شعری  را ارسال نموده که      با اجازه  ايشان در زير می آورم ،اميدوارم  مورد قبول واقع گردد.

    همه بايد برويم

   و نبايد بنشينيم

   و به حسرت نگريم

   و نبايد که بمانيم و بميريم

   که بايد برويم !

  و نبايد که بمانيم

  که مرداب شويم

  ونبايد که ببنديم دل و

  از غمش آب شويم

  چون که کس بوی نبرده ز وفا اين ايام

  چون که از آدميان هيچ نمانده جز نام

  همه بايد برويم

   کاش با هم برويم .....

   من از  MTF که اين شعر زيبا را فرستاده اند کمال تشکر را دارم.

   اميدوارم باز هم شاهد آثار ايشان و دوستان ديگر باشم .

                                          ((يا حق))

/ 1 نظر / 4 بازدید