وقتی تو نیستی نه هست های ما چنان که بایدند نه بایدها
مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم  را با بغض می خورم
عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می کنم
باشد برای روز مبادا
اما در صفحه های تقویم روزی بنام روز مبادا نیست
آن روز هرچه باشد ، روزی شبیه دیروز ، روزی شبیه فردا ،
روزی درست مثل
همین روزهای ما است.
اما کسی چه میداند
شاید امروز نیز روز مبادا باشد
وقتی تو نیستی نه هستهای ما چنان که بایدند نه بایدها.
هر روز بی تو
روز مبادا است.
 آینه ها در چشم ما چه جاذبه ای دارند
آینه ها که دعوت دیدارند
دیدارهای کوتاه
از پشت هفت دیوار
دیوارهای صاف
دیوارهای شیشه ای شفاف
دیوارهای تو
دیوارهای من
دیوارهای فاصله بسیارند
اما دیوارهای تو همه آیینه اند
اما آیینه های من همه دیوارند

/ 6 نظر / 11 بازدید
محبت و زیبایی

سلام! این تصویر دست و ماه مرا یاد ماه دیشب انداخت ماه چهادهم گرد و نورانی ... دلتان نورانی![لبخند]

محبت و زیبایی

سخن هفته: دنیا را یک بار نگاه کن آخرت را چند بار و صاحب خانه را همیشه . حاج اسماعیل دولابی [گل]

محبت و زیبایی

سلامی دیگر! ممنون که سر زدید! از هستی خويش رها بايد شد از ديو خودی خود جدا بايد شد آن کس که به شيظان درون سرگرم است کی راهی راه انبيا خواهد شد؟! [گل]

هادی

سلام... مثل همیشه زیبا و دلنشین و دریایی مینویسی[گل]