***

عقاب گونه اوج بگيريم

عقاب وقتي مي خواهد به ارتفاع بالاتري صعود كند در لبه يك صخره به انتظار يك اتفاق مي نشيند ! مي دانيد آن اتفاق چيست ؟گردبادي كه از روبرو بيايد ! عقاب به محض اينكه آمدن گرد باد را حس مي كند بالهاي خود را مي گشاييد و اجازه مي دهد تا باد او را با خود بلند كند به محض اينكه طوفان قصد سرنگوني عقاب را كرد ، اين پرنده بلند پرواز سر خود را به سوي آسمان بلند مي كند و عمود بر طوفان مي ايستد و مانند گلوله توپي به سمت بالا پرتاب مي شود .
او آنقدر به كمك باد مخالف اوج مي گيرد تا به ارتفاع مورد نظر برسد و آنگاه با چرخش خود به سوي قله مورد نظر در بالا ترين نقطه آسمان ماوا مي گزيند .
اگر خوب به شيوه عقاب براي بالا رفتن دقت كنيم، او منتظر حادثه مي ماند ، حادثه اي كه براي مرغهاي زميني يك مصيبت و بلاست اما او منتظر طوفا
ن
نمي نشيند تا از انرژي پنهان در گردباد به نفع خود استفاده كند . وقتي طوفان از راه ميرسد عقاب به جاي زانوي غم بغل گرفتن و در كنج سنگها پناه جستن ، جشن مي گيرد ، عقاب از نيروي مهاجم به نفع خويش استفاده مي كند او نه تنها از نيروي مخالف نمي هراسد بلكه منتظر آن نيز مي نشيند ، چرا كه مي داند اين انرژي پنهان نيروي مخالف است كه مي تواند او را به فضاي بالا تر پرتاب كند .
انرژي اوج ، به رايگان به كسي داده نمي شود اساسا" در قانون بقاي طبيعت تقلاي نيروهاي منفي ايجاب مي كند كه تعداد كساني كه مخالف شما هستند بسيار بيشتر از موافقين شما باشند ، پس اگر قرار است نيروي كمكي براي سعود شما حاصل گردد، قاعدتا" بايد اين نيرو از سوي مخالفين شما تامين شود .
بنا براين وقتي اتفاقي خلاف ميل  شما روي دهد به جاي عقب نشيني ، سرخوردگي و واگذار كردن ميدان  بلافاصله عقاب گونه جشن بگيريد وسعي كنيد تا در لا بلاي اين حادثه به ظاهر نامطلوب ، خواسته وطلب مورد نظر خود را پيدا كنيد وبا استفاده از نيروي مخالف خود را به خواسته خويش نزديك سازيد .
نيرويي كه قرار است باعث صعود شما شود توسط همان كساني فراهم مي شود كه بايد منتظر فرصت باشيد وبا تامل ، صبر وتدبير به موقع از اين نيرو براي بالارفتن و اوج گرفتن استفاده كنيد .
پس هرگز از وجود سختي ، زحمت و نيروي مخالف در زندگي ، كار و تحصيل خود گله مند نباشيد . اينها  مخازن انرژي پرواز شما هستند واگر نباشد شايد هرگز صعودي در زندگي شما حاصل نگردد .
به جاي دست روي دست گذاشتن از وجود مشكلات گله كردن كمي چشم دل خود را
باز كنيد وبه حكمت پنهان در مصيبتها وسختي هاي زندگي بينديشيد .
بنا براين بدانيد كه خالق هستي با هيچ موجودي حتي بدترين مخلوقات عالم هم دشمني ندارد و اگر اتفاقي روي دهد كه به ظاهر آزار دهنده و ناخوشايند است شك نكنيد كه درآن خير ، بركت وسعادت نهفته است .
اين ما هستيم كه بايد شجاعت رويارويي با جريانهاي مخالف را داشته باشيم و در وقت صحيح بالهاي خود را بگشاييم و چرخش صعود خود به سمت بالا را تجربه كنيم .
 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 3 نظر / 6 بازدید
ali

سلام-خوبی؟بهت تبريک ميگم اميدوارم باورهای ذهنی ما پر از افکار انرژی بخش باشه و اونجور که شايسته هست زندگی کنيم.

کاوه قاسمی

سلام درياجان.خوبی؟ فقطميتونم بگم آفرين به اينهمه انديشه مثبت

فرزاد رضايي

سلام.اول از همه اينكه ببخشين بدون اجازه وارد سايتتون شدم. دوم اينكه اميدوارم در زندگي مثل نوشته هات موفق باشي.فقط به عنوان ياد آوري بايد بگم كه موفقيت در زندگي مشروط به اينه كه در مقابل بزرگان زندگيت سر تعظيم فرود بياري.اميدوارم موفق باشي.